تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

بررسی اندیشه‌ استاد حسن عباسی

آخرین نظرات

دکترین وام در عهد عتیق (بخش ۲)

چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱ ب.ظ
 دکترین وام در عهد عتیق (بخش ۲) - هاله اسماعیل‎‌نژاد

دکترین وام در عهد عتیق 2

اسفار ابتدایی عهد عتیق که مشتمل بر پنج سِفر پیدایش، خروج، لاویان، تثنیه و اعداد است تورات نامیده می‌شود. بررسی دکترین وام در تورات محتوای این بخش است.

«وام» در سِفر خروج

فصل ۲۲، آیه ۲۵ و ۲۶:

«اگر به یکی از افراد قوم خود که محتاج باشد، پول قرض دادی، مثل یک رباخوار رفتار نکن و از او سود نگیر اگر لباس او را گرو گرفتی، قبل از غروب آفتاب آن را به او پس بده، چون ممکن است آن لباس تنها پوشش او برای خوابیدن باشد اگر آن لباس را به او پس ندهی و او پیش من ناله کند من به داد او خواهم رسید، زیرا خدایی کریم هستم».

همان‌طور که مشاهده می‌شود یهود اعتقاد دارد به افراد قوم یهود نباید وام ربوی داد؛ حتی ضمانت وام که کالایی ضروری است را نیز باید در همان روز به او بازگرداند. قابل توجه است اکنون بانک‌های اسرائیل با نرخ بهره‌ی صفر به یهودیان وام می‌دهند.

«وام» در سفر لاویان

فصل ۲۵، آیه ۳۵ تا ۳۸:

«اگر یکی از هم نژادان اسرائیلی تو فقیر شد، وظیفه‌ی توست که به او کمک کنی. پس از او دعوت کن تا به خانه‌ی تو بیاید و مثل مهمان با تو زندگی کند. از او هیچ سود نگیر، بلکه از خدای خود بترس و بگذار برادرت با تو زندگی کند. برای پولی که به او قرض می دهی سود نگیر و بدون منفعت به او خوراک بفروش، زیرا خداوند، خدایتان، شما را از سرزمین مصر بیرون آورد تا سرزمین کنعان را به شما بدهد و خدای شما باشد».

پرداخت وامی در بانک‌های آمریکایی – قبل از رکود اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد- رواج داشت که از آن به وام آشغال و دور انداختنی یاد می‌کنند، معتقدند ما به همه‌ی افراد فقیر کارتن خواب و دوره گردی، بدون هیچ‌گونه ضمانتی وام می‌دهیم تا بتواند برای خود خانه و زندگی دست و پا کند، اما در عوض باید بخشی از درآمد هرچند اندک خود را برای بازپرداخت اقساط وام اختصاص دهد، حال هر چند سال که طول بکشد. با این وصف طبیعی است که فقر از میان یهودیان برچیده می‌شود.

«وام» در سفر تثنیه

فصل ۱۵، آیه ۱ تا ۱۱

سال بخشیدن قرضها

در پایان هرهفت سال ، باید تما م قرضهای بدهکاران خود را ببخشید. هر که از برادر یهودی خود طلبی داشته باشد باید آن طلب را لغو نماید. او نباید در صدد پس گرفتن طلبش باشد، زیرا خود خداوند این طلب را لغو نموده است. ولی این قانون شامل حال بدهکاران غیریهودی نمی شود. اگر به دقت، تمام دستورات خداوند، خدایتان را اطاعت کنید و اوامری را که امروز به شما می‌دهم اجرا نمایید در سرزمینی که خداوند به شما می ‌دهد برکت زیادی خواهید یافت ، بطوریکه فقیری در میانتان نخواهد بود. او چنانکه وعده داده است برکتتان خواهد داد، بطوری که:

به قوم های زیادی پول قرض خواهید داد، ولی هرگز احتیاجی به قرض گرفتن نخواهید داشت. بر قوم های بسیاری حکومت خواهید کرد، ولی آنان بر شما حکومت نخواهند نمود.

وقتی به سرزمینی که خداوند به شما می دهد وارد شدید، اگر در بین شما اشخاص فقیری باشند نسبت به آنان دست و دل باز باشید و هر قدر احتیاج دارند به ایشان قرض بدهید. این فکر پلید را به خود راه ندهید که سال الغای قرض بزودی فرا می رسد و در نتیجه از دادن قرض خودداری کنید؛ زیرا اگر از دادن قرض خودداری کنید و مرد محتاج پیش خداوند ناله کند این عمل برای شما گناه محسوب خواهد شد. باید آنچه نیاز دارد، از صمیم قلب به او بدهید و خداوند هم بخاطر این امر، شما را در هر کاری برکت خواهد داد. در میان شما همیشه فقیر وجود خواهد داشت به همین دلیل است که اجرای این فرمان ضروری است.  شما باید با سخاوت به آنها قرض بدهید.

نوعی از حکومت وجود دارد که در آن به محتاجان وام حکمرانی می‌شود، نحوه‌ی عملکرد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ببینید!

فصل ۲۳ آیه ۱۹ و ۲۰

وقتی به برادر اسرائیلی خود پول، غذا یا هر چیز دیگری قرض می دهید، از او بهره نگیرید. از یک غریبه می توانید بهره بگیرید، ولی نه از یک اسرائیلی. اگر این قانون را رعایت کنید خداوند، خدایتان زمانی که وارد سرزمین موعود شوید به شما برکت خواهد داد.

یهودیان از عواقب وام ربوی آگاهند و از آن پرهیز می‌کنند! می دانند که در عوض خداوند به آن‌ها برکت خواهد داد! پس یک دلیل وجود دارد که بانک های جهان به مردم غیر یهودی وام ربوی می دهد و آن نابودی بنیان های اقتصاد و به محاق رفتن آن‌هاست و در نتیجه برکت زدایی از غیر یهود.

فصل ۲۴ آیه ۱۰

 اگر به کسی چیزی قرض می دهید نباید برای گرفتن گرو به خانه اش وارد شوید. بیرون خانه بایستید تا صاحب خانه آن را برایتان بیاورد.

فصل ۲۴ آیه۱۲ و ۱۳

اگر آن مرد، فقیر بوده، ردایش را که در آن می‌خوابد بعنوان گرو به شما بدهد نباید تا روز بعد، پیش خود نگه دارید بلکه هنگام غروب آفتاب آن را به او بازگردانید تا بتواند شب در آن بخوابد. آنگاه او برای شما دعای خیر خواهد کرد و خداوند، خدایتان از شما راضی خواهد بود.

چنین رفتار انسانی با یهود در مقابل مصادره‌ی خانه های بدهکاران غیر یهودی که توان مالی پرداخت اقساط وام های خود را ندارند چه توجیحی دارد…

فصل ۲۴ آیه ۱۷

با غریبان و یتیمان به عدالت رفتار کنید و هرگز لباس بیوه زنی را در مقابل قرضی که به او داده‌اید گرو نگیرید همیشه به یاد داشته باشید که در مصر برده بودید و خداوند، خدایتان شما را نجات داد. به همین دلیل است که من این دستور را به شما می دهم .

به یاد بیاورید ضامن های کارمند و سند ملک به عنوان پیش شرط وام گرفتن از بانک های کشور….

فصل ۲۶ آیه ۱۴ تا ۴۶

عواقب نااطاعتی

اگر به خداوند، خدایتان گوش ندهید و قوانینی را که امروز به شما می دهم اطاعت نکنید آنوقت تمام این لعنت ها بر سر شما خواهد آمد:

خداوند شهر و مزرعه تان را لعنت خواهد کرد. او میوه و نانتان را لعنت خواهد کرد و به شما،  فرزندان و محصولات و گله و رمه کم خواهد داد. خداوند، شما را در هر کاری که بکنید لعنت خواهد آرد. اگر شرارت ورزیده، خدا را ترک کنید، خداوند نیز در همه‌ی  کارهایتان شما را به مصیبت و اضطراب و ناآرامی دچار خواهد کرد تا بکلی از میان بروید آنقدر بیماری در بین شما خواهد فرستاد تا از روی زمینی که بزودی آن را تصرف می کنید محو و نابود شوید او شما را گرفتار

بیماریهای مهلک و تب و التهاب خواهد کرد و خشکسالی و باد سوزان خواهد فرستاد تا محصولتان را از بین ببرند. تمامی این بلاها آنقدر شما را دنبال خواهند آرد تا نابود شوید باران از آسمان نخواهد بارید و زمینِ زیر پایتان چون آهن، خشک خواهد بود عوض باران، خداوند طوفان خاک و شن خواهد فرستاد و شما را هلاک خواهد کرد. خداوند، شما را در مقابل دشمنانتان شکست خواهد داد. از یک سو علیه آنها بیرون خواهید آمد، ولی در برابر ایشان به هفت سو پراکنده خواهید شد و همه ی قوم های روی زمین با دید  وضع اسفناک شما هراسان خواهند گردید اجسادتان خوراک پرندگان و حیوانات وحشی خواهد شد  و…. ملخها، درختها و محصولات شما را نابود خواهند کرد،‌غریبانی که در میان شما زندگی می کنند روزبروز ثروتمندترخواهند شد و شما روزبروز فقیرتر آنها به شما قرض خواهند داد، نه شما به آنها ایشان ارباب خواهند شد و شما نوکر.تمامی این لعنتها بر سرتان خواهد آمد تا نابود شوید، زیرا نخواستید از خداوند، خدایتان اطاعت کنید و از دستوراتش پیروی نمایید همه ی این بلایا که دامنگیر شما و فرزندانتان می شود، درس عبرتی برای دیگران خواهد بود چون در زمان فراوانی، خداوند را با شادی و خوشی خدمت نکردید، پس او دشمنانتان را بر شما مسلط خواهد کرد تا در گرسنگی و تشنگی، برهنگی و بیچارگی، آنها را بندگی نمایید. یوغی آهنین برگردن شما خواهد بود تا وقتی که نابود شوید. خداوند قومی را از دور دستها به سراغتان خواهد فرستاد، قومی که زبانشان را نمی فهمید. ایشان مثل عقاب بر شما فرود خواهند آمد این قوم درنده خو، نه به پیران شما رحم خواهند کرد و نه به جوانانتان آنها گله و محصولتان را خواهند خورد و شما از گرسنگی خواهید مرد. نه غله ای برای شما باقی خواهد ماند، نه شراب تازه ای و نه روغن زیتونی، نه گوساله ای و نه بره ای تمام شهرهایتان را محاصره خواهند کرد و…

 این نکته حائز است که در اعتقاد یهود وام گیرنده مقارن است با فقر و نوکری نه ثروت و سروری…. حال خود قضاوت کنید

ادامه دارد…

منبع:جنبش ممانعت از جنگ با خدا

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">