تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

بررسی اندیشه‌ استاد حسن عباسی

آخرین نظرات

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ذهن» ثبت شده است

جلسه دویست و شصت و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 با موضوع «نسبت شناسی مغز و ذهن(2)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۲۲:۵۸

جلسه دویست و شصت و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 با موضوع «نسبت شناسی مغز و ذهن(1)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۲۲:۵۷

جلسه دویست و شصت و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تربیت ذهنی»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۴:۵۹

جلسه دویست و شصت و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «حباب ذهن»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۴:۵۶

جلسه دویست و شصت و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «وجود ذهنی 1»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۴:۵۲

جلسه دویست و شصت و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «چیتا، ذهن هندو»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۴:۴۷

جلسه دویست و شصت و یک  از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «حکمت فواد»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۴:۴۴

جلسه دویست و شصت  از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «چیتا، ذهن بودا»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۴:۴۰

جلسه دویست و پنجاه و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ذهن افسرده»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۲ ، ۲۰:۰۲

جلسه دویست و پنجاه و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ذهن پروار»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۲ ، ۲۰:۰۰

جلسه دویست و چهل و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «منازعه در نبردگاه ذهن»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۲ ، ۰۰:۱۲