تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

بررسی اندیشه‌ استاد حسن عباسی

آخرین نظرات

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درآمدی بر دکترین سینما» ثبت شده است

جلسه چهارصد و سی و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
27) - رؤیای ‌آمریکایی‌ 3 - آنان که ناجی به دنیا آمدند»

http://s5.picofile.com/file/8118625276/TitreYek_G436.jpg

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۵۸

جلسه چهارصد و سی و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
26) - رؤیای ‌آمریکایی‌ 2 - بازگشت ناجی»

http://s5.picofile.com/file/8118624834/TitreYek_G432.jpg

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۵۵

جلسه چهارصد و سی و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
25) – مایه‌شناسی‌ 3 – دیرین گونه ها 2»

http://s5.picofile.com/file/8118619034/TitreYek_G431.jpg

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۴۶

جلسه چهارصد و بیست و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
24) – مایه‌شناسی‌ 2 – دیرین گونه ها 1»

http://s5.picofile.com/file/8118615142/TitreYek_G429.jpg


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۴۱

جلسه چهارصد و بیست و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
23) – مایه‌شناسی‌ 1 – رؤیای ‌آمریکایی‌ 1»

http://s5.picofile.com/file/8118611000/TitreYek_G427.jpg

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۳ ، ۰۲:۴۸

جلسه چهارصد و بیست و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما 22– سینمای لیبرال»

http://s5.picofile.com/file/8106311750/TitreYek_G421.jpg

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۰۱:۴۳

جلسه چهارصد و هفده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (21) – ریخت شناسی (3) – سینمای مخاطب»

http://s5.picofile.com/file/8106308692/TitreYek_G417.jpg

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۰۱:۲۲

جلسه چهارصد و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «
درآمدی بر دکترین سینما (۲۰) – هنر افسرده»

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۲ ، ۰۱:۱۸
جلسه سیصد و نود و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (19) - ریخت شناسی (2) - هجرت»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۲ ، ۰۶:۰۱
جلسه سیصد و نود و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (18) - ریخت شناسی (1) - هفت»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۲ ، ۰۵:۴۲
جلسه سیصد و هشتاد از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (17)هنر اقتدارآفرین»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۴:۰۸
جلسه سیصد و پنجاه و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (16)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۴۲
جلسه سیصد و پنجاه و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « درآمدی بر دکترین سینما (15)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۳۹
جلسه سیصد و چهل و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (14)معجزه»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۳۴
جلسه سیصد و چهل و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « درآمدی بر دکترین سینما (13)حکمت حُسن»

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۲۶
جلسه سیصد و چهل و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (12) آیت مداری(2)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۲۹
جلسه سیصد و چهل و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (11) آیت مداری(1)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۲۴
جلسه سیصد و چهل از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (10) هنر حضور»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۲۱
جلسه سیصد و سی و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (9) جامعه‌ی دیجیتال (4) »

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۱۲
جلسه سیصد و سی و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (8) جامعه‌ی دیجیتال (3)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۰۸
جلسه سیصد و سی و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (7) جامعه‌ی دیجیتال (2) »

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۰۵
جلسه سیصد و سی و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (6) جامعه‌ی دیجیتال (1) »

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۴۸
جلسه سیصد و بیست و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « درآمدی بر دکترین سینما (5) کلبه‌ی دیجیتال»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۴۴

جلسه سیصد و بیست و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(4)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۳۹
جلسه سیصد و بیست و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(3)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۳۵

جلسه سیصد و بیست و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(2)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۳۱

جلسه دویست و سی و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(1)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۲ ، ۲۰:۳۴