تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

بررسی اندیشه‌ استاد حسن عباسی

آخرین نظرات

دانلود مجموعه جلسات کلبه کرامت

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۲، ۰۳:۳۲ ب.ظ

دانلود مجموعه جلسات کلبه کرامت به ترتیب

 

مجموعه ۱ : ( جلسه ۱ تا ۸ )

جلسه ۱ : درآمدی بر سیاست گذاری، تصمیم سازی و چاره اندیشی

جلسه ۲ : درآمدی بر مبانی دکترینولوژی

جلسه ۳ : انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا

جلسه ۴ : در آمدی بر درخت فلسفه

جلسه ۵ : در آمدی بر طرح تطبیقی استراتژیک مدرنیسم و اسلام

جلسه ۶ : انطباق طرح استراتژیک با فلسفه

جلسه ۷ : در آمدی بر طرح تطبیقی کلبه ی کرامت و کلبه ی دیجیتالی

جلسه ۸ : در آمدی بر جنین حکمت

مجموعه ۳۰ : ( جلسه ۲۳۳ تا ۲۴۰ )

جلسه ۲۳۳ : طرح‌ریزی استراتژیک – نقشه ی علم در دکترینولوژی – نقشه ی علم هجری

جلسه ۲۳۴ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی ایمان (۱)

جلسه ۲۳۵ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی ایمان (۲) – ارباب ایمان

جلسه ۲۳۶ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی هنر

جلسه ۲۳۷ : در آمدی بر دکترین سینما(۱)

جلسه ۲۳۸ : طرح ریزی استراتژیک – درآمدی بر طرح جامع حضور

جلسه ۲۳۹ : طرح ریزی استراتژیک – درآمدی بر طرح جامع هجرت

جلسه ۲۴۰ : طرح ریزی استراتژیک – انسان در مدرنیته

مجموعه ۳۱ : ( جلسه ۲۴۱ تا ۲۴۸ )

جلسه ۲۴۱ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی انسان در قرآن (۱)

جلسه ۲۴۲ : نقشه ی انسان در قرآن (۲)

جلسه ۲۴۳ : حکمت خلقت

جلسه ۲۴۴ : متافیزیک حضور

جلسه ۲۴۵ : حکمت حضور

جلسه ۲۴۶ : جهان موازی در world building

جلسه ۲۴۷ : منازعه در نبردگاه ذهن

جلسه ۲۴۸ : جهان موازی (۱)

مجموعه ۳۲ : ( جلسه ۲۴۹ تا ۲۵۶ )

جلسه ۲۴۹ : جهان موازی (۲)

جلسه ۲۵۰ : جهان موازی (۳)

جلسه ۲۵۱ : جهان متوالی (۱)

جلسه ۲۵۲ : جهان موازی (۴)

جلسه ۲۵۳ : جهان موازی (۵)

جلسه ۲۵۴ : جهان موازی (۶)

جلسه ۲۵۵ : جهان متوالی (۲) – دکترین اشباع

جلسه ۲۵۶ : گزارش یک جشنواره

مجموعه ۳۳ : ( جلسه ۲۵۷ تا ۲۶۴ )

جلسه ۲۵۷ : ذهن پروار

جلسه ۲۵۸ : ذهن افسرده

جلسه ۲۵۹ : جهان ۲۰۱۲ – نقطه عطف جنگ جهانی چهارم

جلسه ۲۶۰ : چیتا – ذهن بودایی

جلسه ۲۶۱ : حکمت فواد

جلسه ۲۶۲ : چیتا – ذهن هندو

جلسه ۲۶۳ : وجود ذهنی (۱)

جلسه ۲۶۴ : حباب ذهنی

مجموعه ۳۴ : ( جلسه ۲۶۵ تا ۲۷۲ )

جلسه ۲۶۵ : تربیت ذهنی

جلسه ۲۶۶ : نسبت شناسی مغز و ذهن(۱)

جلسه ۲۶۷ : زنای ذهنی (۱)

جلسه ۲۶۸ : نسبت شناسی مغز و ذهن (۲)

جلسه ۲۶۹ : زنای ذهنی (۲)

جلسه ۲۷۰ : جهان موازی (۷)

جلسه ۲۷۱ : زنای ذهنی (۳)

جلسه ۲۷۲ : جهان موازی (۸)

مجموعه ۳۵ : ( جلسه ۲۷۳ تا ۲۸۰ )

جلسه ۲۷۳ : زنای ذهنی (۴) در زندگی دوم

جلسه ۲۷۴ : دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی‌

جلسه ۲۷۵ : تجاوز به ذهن (۱) – دموکراسیتی

جلسه ۲۷۶ : تجاوز به ذهن (۲) – کان سیومرکراسی و بیوماشین‌های خوشحال

جلسه ۲۷۷ : تجاوز به ذهن (۳) – پورنوکراسی و مهندسی رضایت

جلسه ۲۷۸ : تجاوز به ذهن (۴) – سبک زندگی بدون پلیس ذهن

جلسه ۲۷۹ : تجاوز به ذهن (۵) – نیوایندیویژوالیزاسیون

جلسه ۲۸۰ : میدان صفر سلامت

مجموعه ۳۶ : ( جلسه ۲۸۱ تا ۲۸۸ )

جلسه ۲۸۱ : زنای ذهنی (۵)

جلسه ۲۸۲ : جامعه رحمی‌(۲)

جلسه ۲۸۳ : ذکر و خیال– حس و حال

جلسه ۲۸۴ : زنای ذهنی (۶)

جلسه ۲۸۵ : موعود گرایی و آواتاریسم (۱)

جلسه ۲۸۶ : مهدی (عج) حقیقتی بر گونه ی آواتارها

جلسه ۲۸۷ : مهدویت ، حقیقتی بر گونه ی آواتارها

جلسه ۲۸۸ : شاخ آفریقا – در جنگ جهانی چهارم

مجموعه ۳۷ : ( جلسه ۲۸۹ تا ۲۹۶ )

جلسه ۲۸۹ : درآمدی بر دکترینولوژی (۲)

جلسه ۲۹۰ : درآمدی بر دکترین ملی زندگی

جلسه ۲۹۱ : زنای ذهنی (۷)

جلسه ۲۹۲ : زنای ذهنی (۸)

جلسه ۲۹۳ : به سر عقل آمدن یک انقلاب ! انعطاف یا انحراف ؟ مسأله این است !

جلسه ۲۹۴ : بیوتئولوژی

جلسه ۲۹۵ : سیستم مدرنیسم در کارکردگرایی

جلسه ۲۹۶ : نظام حضور در کارکرد گرایی

مجموعه ۳۸ : ( جلسه ۲۹۷ تا ۳۰۴ )

جلسه ۲۹۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱)

جلسه ۲۹۸ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۱)

جلسه ۲۹۹ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲)

جلسه ۳۰۰ : پیش به سوی حشاشین 2012 !

جلسه ۳۰۱ : شورش علیه طمع (۱)

جلسه ۳۰۲ : شورش علیه طمع (۲) – جهان بدون وال استریت

جلسه ۳۰۳ : شورش علیه طمع (۳) – مرگ بر بورس

جلسه ۳۰۴ : شورش علیه طمع (۴) – من کلاهبردارم پس هستم ! – (بیت عنکبوت)

مجموعه ۳۹ : ( جلسه ۳۰۵ تا ۳۱۲ )

جلسه ۳۰۵ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۳) – حصن و حفظ

جلسه ۳۰۶ : شورش علیه طمع (۵) – راز بقاء آن یک درصد

جلسه ۳۰۷ : دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی‌

جلسه ۳۰۸ : شورش علیه طمع (۶) – زندگی پول و دیگر هیچ

جلسه ۳۰۹ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۴) – لباس و ثیاب

جلسه ۳۱۰ : شورش علیه طمع (۷) – عبدالطمع ، پولشویی در دست شیطان

جلسه ۳۱۱ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۲) – جهان هومر

جلسه ۳۱۲ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۵) – تقوا و اطاعت – عدد و احصاء

مجموعه ۴۰ : ( جلسه ۳۱۳ تا ۳۲۰ )

جلسه ۳۱۳ : شورش علیه طمع (۸) – دکترین شوک

جلسه ۳۱۴ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۶) – نوم و احلام

جلسه ۳۱۵ : شورش علیه طمع (۹) – دکترین فریدمن (۱)

جلسه ۳۱۶ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۷) – خسارت و عاقبت

جلسه ۳۱۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۸) – إیاب و مأب

جلسه ۳۱۸ : شورش علیه طمع (۱۰) – دکترین فریدمن (۲)

جلسه ۳۱۹ : سینمای فلسفی و فلسفه ی سینما

جلسه ۳۲۰ : کلبه در راه !

مجموعه ۴۱ : ( جلسه ۳۲۱ تا ۳۲۸ )

جلسه ۳۲۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۲)

جلسه ۳۲۲ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۹)

جلسه ۳۲۳ : درآمدی بر دکترین سینما (۳)

جلسه ۳۲۴ : شورش علیه طمع (۱۱)

جلسه ۳۲۵ : درآمدی بر دکترین سینما (۴)

جلسه ۳۲۶ : شورش علیه طمع (۱۲) – دکترین فریدمن (۳)

جلسه ۳۲۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۵) – کلبه ی دیجیتال

جلسه ۳۲۸ : روی کرد ولایت مدار (۲) – مهندسی سیاسی (۲)

مجموعه ۴۲ : ( جلسه ۳۲۹ تا ۳۳۶ )

جلسه ۳۲۹ : درآمدی بر الگوی اسلامی‌– ایرانی پیشرفت

جلسه ۳۳۰ : روی کرد ولایت مدار (۳) – مهندسی سیاسی (۳)

جلسه ۳۳۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۶) – جامعه ی دیجیتال

جلسه ۳۳۲ : مهندسی سیاسی (۴)

جلسه ۳۳۳ : درآمدی بر دکترین سینما (۷) – جامعه ی دیجیتال (۲)

جلسه ۳۳۴ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۰)

جلسه ۳۳۵ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۱) - عروج و هبوط

جلسه ۳۳۶ :درآمدی بر دکترین سینما (۸) – جامعه ی دیجیتال (۳)

مجموعه ۴۳ : (جلسه ۳۳۷ تا ۳۴۵)

جلسه ۳۳۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۲) – عبور از سایه

جلسه ۳۳۸ : درآمدی بر دکترین سینما (۹) – جامعه‌ی دیجیتالی (۴)

جلسه ۳۳۹ : دکترین ملی حسابداری جمهوری اسلامی‌ایران

جلسه ۳۴۰ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۰) – هنر حضور

جلسه ۳۴۱ : شورش علیه طمع (۱۳) – سمینار حجت الاسلام حسینی

جلسه ۳۴۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۱) – آیت مداری (۱)

جلسه ۳۴۳ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۳) – زراعت و صیرورت

جلسه ۳۴۴ : شورش علیه طمع (۱۴) -  حرص و ولع عمر

مجموعه ۴۴ : (جلسه ۳۴۵ تا ۳۵۲)

جلسه ۳۴۵ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۲) – آیت مداری (۲)

جلسه ۳۴۶ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۴)

جلسه ۳۴۷ : سبک زندگی، حال، کرسی حیات(۱)

جلسه ۳۴۸ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۳) – حکمت حسن

جلسه ۳۴۹ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۴) – معجزه

جلسه ۳۵۰ : شورش علیه طمع (۱۵) - سیلا و کرایب دیس ، بازی از هر دو سر باخت

جلسه ۳۵۱ : جهان موازی (۹)

جلسه ۳۵۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۵ )

مجموعه ۴۵ : (جلسه ۳۵۳ تا ۳۶۰)

جلسه ۳۵۳ : جهان موازی (۱۰)

جلسه ۳۵۴ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۵)

جلسه ۳۵۵ :جهان موازی (۱۱)

جلسه ۳۵۶ : سبک زندگی (۲) – ایمان و عمل

جلسه ۳۵۷ : سبک زندگی (۳) – هستی و ایمان

جلسه ۳۵۸ :درآمدی بر دکترین سینما (۱۶)

جلسه ۳۵۹ : شورش علیه طمع (۱۶) – برکت و انفاق

جلسه ۳۶۰ :سبک زندگی (۴) – حاصل عمر

مجموعه ۴۶ : (جلسه ۳۶۱ تا ۳۶۸)

جلسه ۳۶۱ : درآمدی بر دکترینولوژی (3) - علوم اقتدارآفرین

جلسه ۳۶۲ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۶) – خبر و استطاعت صبر

جلسه ۳۶۳ : سبک زندگی (۵) – فِـتـنه و اقـتدار

جلسه ۳۶۴ : سبک زندگی (۶) – اسلوب زندگی خضری (۱)

جلسه ۳۶۵ : درآمدی بر دکترینولوژی (۴) – علوم اقتدارآفرین(۲)

جلسه ۳۶۶ : درآمدی بر دکترینولوژی (۵) – علوم اقتدارآفرین (۳)

جلسه ۳۶۷ : سبک زندگی (۷) – اسلوب زندگی خضری (۲)

جلسه ۳۶۸ : شورش علیه طمع (۱۷) – رزق و برکت

مجموعه ۴۷ : (جلسه ۳۶۹ تا ۳۷۶ )

جلسه ۳۶۹ : درآمدی بر دکترینولوژی (۶) – علوم اقتدارآفرین (۴)

جلسه ۳۷۰ : سبک زندگی (۸) – بهشت در سیاه‌چاله

جلسه ۳۷۱ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۷) – دکترین زمان

جلسه ۳۷۲ : ترند‌گذاری (۱) – انسان طراز

جلسه ۳۷۳ : علوم اقتدارآفرین (۵) – علم مبارزه‌ی کمونیسم

جلسه ۳۷۴ : ترند‌گذاری (۲) – ناتو یا ساتو

جلسه ۳۷۵ : علوم اقتدارآفرین (۶) – علم مبارزه‌ی اسلام

جلسه ۳۷۶ : ترند‌گذاری (۳) – قلب جهان

مجموعه ۴۸ : (جلسه ۳۷۷ تا ۳۸۴)

جلسه ۳۷۷ : علوم اقتدارآفرین (۷) – علم مبارزه‌ی لیبرالیسم

جلسه ۳۷۸ : عکس یادگاری با شیطان – بررسی دکترین شیطان

جلسه ۳۷۹ : ترند‌گذاری (۴) – قدرت ملی

جلسه ۳۸۰ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۷)

جلسه ۳۸۱ : ترند‌گذاری (۵) – برندگذاری

جلسه ۳۸۲ : ترند‌گذاری (۶) – دولت طراز

جلسه ۳۸۳ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۸) – دکترین لقمان

جلسه ۳۸۴ : ترند‌گذاری (۷) – امت طراز

مجموعه ۴۹ : (جلسه ۳۸۵ تا ۳۹۲ )

جلسه ۳۸۵ : شورش علیه طمع (۱۸) – بازار آزاد – بازار صلواتی

جلسه ۳۸۶ : ترند‌گذاری (۸) – بیت طراز

جلسه ۳۸۷ : جهان مقارن

جلسه ۳۸۸ : ترند گذاری (۹) – علم طراز

جلسه ۳۸۹ : ترند گذاری (۱۰) – نظام طراز

جلسه ۳۹۰ : شورش علیه طمع (۱۹) – مقاومت اقتصادی

جلسه ۳۹۱ : ترند گذاری (۱۱) – اصل قضیه

جلسه ۳۹۲ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۲) – حیوانات سیاسی Political Animals

مجموعه ۵۰ : (جلسه ۳۹۳ تا ۴۰۰ )

جلسه ۳۹۳ : ترند‌گذاری (۱۲) – عرش الرحمن

جلسه ۳۹۴ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۹) – معماری حیات

جلسه ۳۹۵ : روی کرد معرفت‌مدار (۳)

جلسه ۳۹۶ : لیبی در جنگ جهانی چهارم

جلسه ۳۹۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۸) – ریخت شناسی (۱) – هفت

جلسه ۳۹۸ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۹) – ریخت شناسی (۲) – هجرت

جلسه ۳۹۹ : روی کرد حیات‌مدار (۲)

جلسه ۴۰۰ : شورش علیه طمع (۲۰) – ربای مرکب

مجموعه ۵۱ : (جلسه ۴۰۱  تا ۴۰۸ )

جلسه ۴۰۱ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۰) – دکترین اسلام (۱)

جلسه ۴۰۲ : سبک زندگی (۹) – هلاکت حرث و نسل

جلسه ۴۰۳ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۱) – دکترین اسلام (۲)

جلسه ۴۰۴ : تـرنـد‌گـذاری  (۱۳) – مِلک طراز

جلسه ۴۰۵ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۰) – هنر افسرده

جلسه ۴۰۶ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۲) – دکترین اسلام (۳)

جلسه ۴۰۷ : جهــان مــوازی (۱۲)

جلسه ۴۰۸ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۳) – دکترین اسلام (۴)

مجموعه ۵۲ : (جلسه ۴۰۹  تا ۴۱۶ )

جلسه ۴۰۹ : جهــان مــوازی (۱۳)

جلسه ۴۱۰ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۴) – دکترین اسلام (۵)

جلسه ۴۱۱ : تـرنـد‌گـذاری  (۱۴) – ارشـاد مـلّـی

جلسه ۴۱۲ : نـقد عـلم

جلسه ۴۱۳ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۵) – دکترین اسلام (۶)

جلسه ۴۱۴ : شورش علیه طمع (۲۱) – تـجارت ویـژه

جلسه ۴۱۵ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۳) – کمپین بازنده‌ها (۱)

جلسه ۴۱۶ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۴) – کمپین بازنده‌ها (۲)

مجموعه ۵۳ : (جلسه ۴۱۷ تا ۴۲۴ )

جلسه ۴۱۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۱) – ریخت شناسی (۳) – سینمای مخاطب

جلسه ۴۱۸ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۶) – دکترین اسلام (۷)- دکترین امنیتی – دفاعی اسلام 

جلسه ۴۱۹ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (۳) – از عرش تا معبد دلفی

جلسه ۴۲۰ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود

جلسه ۴۲۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۲) – سینمای لیبرال

جلسه ۴۲۲ : عراق در جنگ جهانی چهارم

جلسه ۴۲۳ : تـرنـد‌گـذاری (۱۵) – اطمینان

جلسه ۴۲۴ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۴) – هنر یک استراتژیست(۱)

مجموعه ۵۴ : (جلسه ۴۲۵ تا ۴۳۲ )

جلسه ۴۲۵ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۵) – هنر یک استراتژیست(۲)

جلسه ۴۲۶ : جنگ جهانی چهارم (۵) – صهیونیست‌های مسلمان

جلسه ۴۲۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۳) – مایه شناسی (۱) – رویای آمریکایی (۱)

جلسه ۴۲۸ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۵)

جلسه ۴۲۹ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۴) – مایه شناسی (۲) – دیرین گونه‌ها (۱)

جلسه ۴۳۰ : جنگ جهانی چهارم (۶) – فرشتگان قصاب

جلسه ۴۳۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۵) – مایه شناسی (۳) – دیرین گونه‌ها (۲)

 جلسه ۴۳۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۶) -  رؤیایی ‌آمریکایی‌(۲) - ‌بازگشت ‌ناجی‌

 

مجموعه ۵۵ : (جلسه ۴۳۳ تا ۴۴۰ )

جلسه ۴۳۳ : شورش ‌علیه ‌طمع‌(۲۲) - مانیتاریسم

جلسه ۴۳۴ : شورش ‌علیه‌ طمع‌(۲۳) - اتوپیای ‌ونوس

جلسه ۴۳۵ : تاریخ ‌طرح‌ریزی ‌استراتژیک ‌اسلام‌ (۲۷) - دکترین ‌اسلام‌(۸) - خلق ‌و ‌جعل‌(۱)

جلسه ۴۳۶ : درآمدی ‌بر‌ دکترین ‌سینما‌(۲۷) - رؤیایی‌ آمریکایی‌(۳)‌ - ‌آنان که ناجی به دنیا آمدند

جلسه ۴۳۷ : روی‌کرد ‌ولایت‌مدار‌(۵) - مهندسی ‌سیاسی‌(۵) - جمهوری ‌یازدهم‌(۱)

جلسه ۴۳۸ : دکترین ‌اسلام‌(۹) - خلق ‌و ‌جعل‌(۲)‌ - یگانه‌سازی (۱)

جلسه ۴۳۹ : روی‌کرد ‌ولایت‌مدار‌(۶)‌-‌ مهندسی‌ سیاسی‌(۶)‌ - جمهوری‌ یازدهم‌(۲)

جلسه ۴۴۰ : دکترین ‌اسلام‌(۱۰) - خلق ‌و ‌جعل‌(۳) - کوانتوم اجتماعی و اجتماع کوانتومی

نظرات (۲)

۲۳ دی ۹۶ ، ۱۸:۱۵ سیدنعمت اله حسینی

سلام ویژه مرابه رهبرانقلاب فکری استاد عزیز استادحسن عباسی برسانید بفرماییدمادراین عرصه سربازان کوچک شما وامام خامنه ای هستیم بینش ،بصیرت وشجاعتی که شما به جوانان ایرانی اسلامی می دهید قابل تحسین می باشدای کاش زودترا ازاینها با حضرتعالی واندیشکده شما آشنا میشدیم

پاسخ:
سلام اخبار مربوط به استاد حسن عباسی را از سایت دکترعباسی دنبال کنید:

http://dr-abbasi.ir


ممنون از اینکه جلسات رو به ترتیب قرار دادید. اینجوری بهتر میشه جلسات رو دانلود کرد.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">