تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

بررسی اندیشه‌ استاد حسن عباسی

آخرین نظرات

۴۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

جلسه سیصد و چهل و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (12) آیت مداری(2)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۲۹
جلسه سیصد و چهل و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (11) آیت مداری(1)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۲۴
جلسه سیصد و چهل از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (10) هنر حضور»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۲۱
جلسه سیصد و سی و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (9) جامعه‌ی دیجیتال (4) »

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۱۲
جلسه سیصد و سی و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (8) جامعه‌ی دیجیتال (3)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۰۸
جلسه سیصد و سی و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (7) جامعه‌ی دیجیتال (2) »

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۰۵
جلسه سیصد و سی و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (6) جامعه‌ی دیجیتال (1) »

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۴۸
جلسه سیصد و بیست و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « درآمدی بر دکترین سینما (5) کلبه‌ی دیجیتال»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۴۴

جلسه سیصد و بیست و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(4)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۳۹
جلسه سیصد و بیست و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(3)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۳۵

جلسه سیصد و بیست و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(2)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۲۱:۳۱
جلسه سیصد و هفده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (8) -  ایاب و مآب»

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۲ ، ۰۳:۰۸
جلسه سیصد و شانزده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (7) - خسارت و عاقبت»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۲ ، ۰۳:۰۵
جلسه سیصد و چهارده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (6) - نوم و احلام»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۲ ، ۰۳:۰۱
جلسه سیصد و دوازده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (5) - تقوا و اطاعت - عدد و احصاء»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۲ ، ۰۲:۵۷
جلسه سیصد و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام(4) لباس و ثیاب»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۲ ، ۰۲:۵۳
جلسه سیصد و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام(3) - حصن و حفظ»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۲ ، ۰۲:۴۲
جلسه سیصد و هشتاد و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع « شورش علیه طمع (18) - بازار صلواتی- بازار آزاد»

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۲۰:۲۴
جلسه سیصد و شصت و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع « شورش علیه طمع (17) - رزق و برکت»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۲۰:۰۵
جلسه سیصد و پنجاه و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع « شورش علیه طمع (16) - برکت و انفاق»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۸:۰۶
جلسه سیصد و پنجاه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع (15) -  سیلا و کرایب دیس، بازی از هر دو سر باخت»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۸:۰۲
جلسه سیصد و چهل و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع (14) - حرص و ولع عمر»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۵۵
جلسه سیصد و چهل و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع (13) - حجت الاسلام و المسلمین حسنی»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۵۰
جلسه سیصد و بیست و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع (12) - دکترین فریدمن (3)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۴۵
جلسه سیصد و بیست و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع (11) »

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۳۹
جلسه سیصد و هجده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع (10) - دکترین فریدمن (2)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۳۴
جلسه سیصد و پانزده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع(9)دکترین فریدمن(1)»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۳۰
جلسه سیصد و سیزده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع(8)دکترین شوک»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۲۱
جلسه سیصد و ده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»

با موضوع «شورش علیه طمع(7)عبد الطمع ، پول شویی و دست شیطان»

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۱۴
سه گل روییده اندر باغ احساس
گل سوسن گل لاله گل یاس
گل اول که ماه عالمین است
عزیز فاطمه نامش حسین است
گل دوم نگر غرق است در فضل
امید مرتضی نامش ابالفضل
گل سوم گل میعاد باشد
امام چهارمین سجاد باشد‏
اعیادشعبانیه مبارکامام حسین(ع): هر که خدا را ، آن‌گونه که سزاوار اوست ، بندگی کند ، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.
امام سجاد(ع):
هم نشینی با صالحان انسان را به سوی صلاح و خیر می‌کشاند، و معاشرت و هم صحبت شدن با علما، ‏سبب افزایش عقل است.‏

http://www.askdin.com/gallery/images/2732/1_67189.jpg

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۲ ، ۰۶:۳۸